does

Config
 

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the Department of Employment Services for Vietnamese speakers.

Tên cơ quan: Sở dịch vụ việc làm Quận Columbia

Sứ mệnh:

Sở dịch vụ việc làm cung cấp đầy đủ các dịch vụ việc làm nhằm đảm bảo lực lượng lao động cạnh tranh, công ăn việc làm đầy đủ, học tập suốt đời, ổn định kinh tế và chất lượng cuộc sống cao nhất cho tất cả các cư dân trong Quận.

Chương trình cốt lõi / Mô tả phòng ban:

Tiêu chuẩn lao động

Phòng Tiêu chuẩn lao động giúp quản lý và thực thi luật lao động của Quận Columbia. Văn phòng thực hiện điều tra trước các khiếu nại về tiền lương, đánh giá mức độ an toàn/sức khỏe của người lao động và chủ sử dụng lao động tại nơi làm việc, xét duyệt các yêu cầu trợ cấp/chăm sóc y tế dành cho người lao động thuộc khối tư nhân bị thương trong quá trình làm việc. Ngoài ra văn phòng còn cung cấp các thủ tục hành chính và tư pháp để hỗ trợ giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các khiếu nại đòi hưởng trợ cấp của người lao động. Phòng Tiêu chuẩn lao động/Bảo hộ người lao động được quản lý và điều hành thông qua Cục Tiêu chuẩn lao động.

Dịch vụ thanh niên

Văn phòng Chương trình thanh niên (OYP) phát triển và điều hành các chương trình phát triển lực lượng lao động trẻ lứa tuổi 14-24 trong Quận. OYP cung cấp đào tạo kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng kiến thức và đào tạo kỹ năng sống để thúc đẩy phát triển thói quen và kỹ năng làm việc cần thiết để đạt được thành công trong công việc.

 

Trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho các cá nhân đủ điều kiện, đáp ứng được các yêu cầu của Quận Columbia. Mỗi người được hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo luật pháp phải có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật lệ do Quận đặt ra. Chi phí tham gia chương trình bảo hiểm thất nghiệp do chủ sử dụng lao động thanh toán, họ là người chi trả các khoản thuế của bang và liên bang áp dụng cho phần tiền lương chi trả cho người lao động trong một năm dương lịch.

Cục phát triển lực lượng lao động                    

Cục phát triển lực lượng lao động thực hiện công tác giám sát hành chính, lập kế hoạch và xây dựng chính sách cho các chương trình sau: Trung tâm việc làm Hoa Kỳ (AJC), Nhóm dịch vụ kinh doanh, Dự án nâng cao năng lực (PE)/Chương trình chuyển đổi việc làm (TEP),  Thông tin hướng nghiệp và đào tạo, Thông tin thị trường lao động (LMI) và các chương trình việc làm đặc biệt như Chương trình trợ giúp Người cao tuổi và Cựu chiến binh.

 

 

Dịch vụ:

Trung tâm việc làm Hoa Kỳ

Trung tâm việc làm Hoa Kỳ, trước đây là DC Works! One-Stop Center, cung cấp cho người tìm việc, sinh viên, các doanh nghiệp và chuyên gia nghề nghiệp khả năng tiếp cận hàng loạt dịch vụ và công cụ liên quan đến việc làm tại một địa điểm thuận lợi. Thông qua Trung tâm việc làm Hoa Kỳ, các cư dân có thể tận dụng các tài nguyên như tư vấn sự nghiệp, hoạch định nghề nghiệp, hỗ trợ viết sơ yếu lý lịch, bố trí việc làm trực tiếp, đào tạo trên lớp và đào tạo tại chỗ, thông tin thị trường lao động tại địa phương và trên toàn quốc, trợ cấp thất nghiệp và nhiều dịch vụ khác. Sở dịch vụ việc làm được hỗ trợ bằng nguồn lực từ Chính quyền Quận và Bộ lao động Hoa Kỳ, điều hành hoạt động các trung tâm nằm tại các vị trí chiến lược và dễ tiếp cận trên toàn Quận.

 

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp kết hợp đào tạo tại chỗ với hướng dẫn trên lớp, giảng dạy cho người lao động về mặt thực tiễn và lý thuyết của những loại hình nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng cao. Các chương trình dạy nghề được tài trợ bởi các nhà sử dụng lao động, các nhóm lao động và hiệp hội các nhà sử dụng lao động.  Văn phòng Thông tin hướng nghiệp và Đào tạo (OAIT), một bộ phận của Sở dịch vụ việc làm (DOES), đăng ký học viên và các chương trình dạy nghề. OAIT bảo đảm cho các học viên học tập tốt, bảo đảm chất lượng của các chương trình, bảo đảm khả năng tiếp cận như nhau cho mọi học viên và cung cấp thông tin tổng hợp về đào tạo và việc làm cho các nhà tài trợ, các nhà sử dụng lao động và giảng viên. OAIT cũng biên chế Hội đồng dạy nghề Quận Columbia. Người nộp đơn đăng ký học nghề phải từ 16 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện xét tuyển của nhà tài trợ. Nhìn chung ứng viên phải chứng tỏ cho các nhà tài trợ thấy rằng họ có khả năng, năng khiếu và trình độ để tiếp thu kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và hoàn thành chương trình học có liên quan. Các nhà tuyển dụng lao động tiềm năng làm việc với người đại diện của OAIT để xây dựng các kế hoạch đào tạo tại chỗ, bài giảng trên lớp và quy trình hoạt động.

Ban xét duyệt trợ cấp

Ban xét duyệt trợ cấp, đôi khi được gọi tắt là CRB, hoạt động như một tòa án phúc thẩm của cơ quan và chịu trách nhiệm xem xét các quyết định của Văn phòng trợ cấp người lao động và Văn phòng điều trần và xét xử của Sở dịch vụ việc làm liên quan đến điều kiện để hưởng trợ cấp lao động. Quyết định của CRB có thể bị phản đối bằng cách nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Quận Columbia.

 

Dịch vụ ngân hàng việc làm

Ngân hàng việc làm là một bộ phận của Hệ thống mạng thành phố tại Quận Columbia, là mạng máy tính quốc gia dùng để trao đổi việc làm. Hệ thống được thiết kế để gắn kết các nhà tuyển dụng với những người tìm việc làm. Bất kỳ nhà tuyển dụng nào, cả ở địa phương lẫn trong nước, đều có thể sử dụng Ngân hàng việc làm để đặt hàng việc làm và tìm kiếm ứng viên theo kỹ năng hoặc vị trí. Bộ phận Ngân hàng việc làm cung cấp chỉ dẫn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho nhà tuyển dụng, những người đang tìm kiếm để  đăng tin tuyển dụng, xác định người làm tiềm năng, nghiên cứu dữ liệu về thị trường việc làm tại địa phương và mang đến các ưu đãi thuê mướn. Chương trình này được cung cấp quanh năm.

Văn phòng điều trần và xét xử

Văn phòng điều trần và xét xử thực hiện các buổi điều trần hành chính chính thức để xác định trợ cấp tàn tật cho người lao động thuộc khối tư nhân và nhân viên chính quyền Quận Columbia bị thương khi làm việc. Thẩm phán Luật hành chính lắng nghe và ra quyết định đối với các vụ việc dựa theo luật pháp. Đạo luật trợ cấp cho người lao động Quận Columbia năm 1979, đã sửa đổi, quy định việc hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tàn tật cho người lao động thuộc khối tư nhân. Đạo luật khen thưởng cá nhân của chính quyền Quận Columbia năm 1978, đã sửa đổi, quy định việc hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tàn tật của nhân viên chính quyền Quận Columbia.

 

Văn phòng sức khỏe và an toàn lao động

Văn phòng sức khỏe và an toàn lao động (OSH) cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, tại chỗ cho các nhà sử dụng lao động thuộc khối tư nhân tại Quận Columbia. OSH hỗ trợ các nhà sử dụng lao động xây dựng và duy trì chương trình quản lý sức khỏe và an toàn để đảm bảo mở rộng tối đa môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động. Các nhà sử dụng lao động có thể tìm hiểu về những mối nguy hiểm tiềm tàng tại nơi làm việc, được đào tạo và cải thiện các chương trình sức khỏe và an toàn lao động của họ. Không trát hầu tòa nào được ban hành và việc điều tra được giữ bí mật. Quý vị chỉ có nghĩa vụ tự cam kết loại bỏ các mối nguy hiểm nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn lao động, cam kết này của quý vị cần được thực hiện kịp thời.

Văn phòng Giờ làm-Tiền lương

Văn phòng Giờ làm-Tiền lương quản lý và thực thi Luật tiền lương của Quận Columbia, trong đó yêu cầu mức lương tối thiểu, tiền làm thêm giờ cho thời gian làm việc vượt quá 40 giờ/tuần, mức lương đủ sống cho nhân viên làm việc theo hợp đồng của Quận Columbia, thời gian nghỉ được trả lương cho trường hợp ốm đau và vắng mặt do bạo lực gia đình và yêu cầu trả lương đúng thời hạn. Văn phòng Giờ làm-Tiền lương cung cấp quy trình hòa giải cho các vụ nợ và tranh chấp tiền lương.

 

Văn phòng trợ cấp người lao động

Chương trình trợ cấp người lao động xử lý các khiếu nại và giám sát việc chi trả phúc lợi cho người lao động thuộc khối tư nhân bị thương ở Quận Columbia. Các tranh chấp giữa người khiếu nại và nhà sử dụng lao động (hoặc đơn vị bảo hiểm của họ) được hòa giải và nhà sử dụng lao động chịu sự giám sát để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu thanh toán bảo hiểm. Chương trình quản lý ngân quỹ đặc biệt/thương tật thứ cấp, cung cấp phúc lợi trong trường hợp người sử dụng lao động không được bảo hiểm hoặc trong trường hợp thương tật kết hợp với khuyết tật đã có từ trước theo đó tạo nên khuyết tật lớn hơn. Ngoài ra chương trình còn phê duyệt các dàn xếp trọn gói, đánh giá hình phạt và tiền phạt đối với việc không tuân thủ luật pháp và giám sát quá trình phục hồi nghề nghiệp.

 

Dự  án Chương trình nâng cao năng lực

Dự án nâng cao năng lực  là chương trình chuyển đổi việc làm, cung cấp đào tạo kỹ năng tìm việc và bao cấp việc làm cho cư dân của Quận. Người tham gia sẽ tham dự vào khóa đào tạo cấp tốc kéo dài 3 tuần và sau đó được tạo cơ hội việc làm được bao cấp trong thời gian lên tới 6 tháng, trong khi tất cả mọi người làm việc hướng tới việc làm lâu dài và không được bao cấp.

 

Thuế bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một chương trình cấp liên bang, cung cấp trợ cấp tạm thời cho người lao động, những người trở nên thất nghiệp không phải do lỗi của bản thân và là những người có khả năng và sẵn sàng làm việc. Khoản trợ cấp chi trả cho người thất nghiệp giúp giảm bớt khó khăn từ sự thất nghiệp, giúp duy trì sức mua của người thất nghiệp, theo đó hỗ trợ nền kinh tế  địa phương và giúp ổn định lực lượng lao động, sao cho người lao động địa phương luôn sẵn sàng trở lại làm việc khi nhà tuyển dụng có nhu cầu.

Phản ứng nhanh

Dịch vụ Phản ứng nhanh (RR) được thực hiện bởi các cơ quan phát triển nhân lực của bang và tại địa phương trong sự hợp tác với Trung tâm việc làm Hoa Kỳ. Nhóm RR phản ứng trước việc sa thải và đóng cửa nhà máy bằng dịch vụ điều phối cấp tốc và cung cấp hỗ trợ tức thời cho các công ty và những công nhân bị ảnh hưởng. Nhóm sẽ làm việc với các nhà sử dụng lao động và  đại diện của người lao động để nhanh chóng phát huy tối đa các nguồn lực công và tư nhân để giảm thiểu tối đa thiệt hại đi kèm với thực trạng mất việc làm. RR có thể cung cấp dịch vụ theo ý muốn của khách hàng ngay tại công ty bị ảnh hưởng, cung cấp lịch làm việc và hỗ trợ các công ty và người lao động trong việc chuyển đi do mất việc làm. Chương trình này được cung cấp quanh năm.

 

Chương trình việc làm phục vụ cộng đồng cho người lớn tuổi

Chương trình việc làm phục vụ cộng đồng cho người lớn tuổi (SCSEP) của Quận bao cấp việc đào tạo kỹ năng và hỗ trợ bố trí việc làm cho cư dân gặp hoàn cảnh khó khăn của Quận với độ tuổi từ 55 trở lên. Chương trình là sự kết hợp của việc tuyển dụng, đào tạo và chiến lược việc làm để giúp người cao tuổi tìm được các cơ sở đào tạo và việc làm trong các ngành công nghiệp đang phát triển. SCSEP nhắm tới việc củng cố trách nhiệm của các cơ sở đứng ra tổ chức để cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng đầy đủ và phát triển nghề nghiệp giúp tìm được việc làm; tích cực liên hệ và phối hợp với các nhà tuyển dụng trong việc chuyển đổi người tham gia sang các việc làm không được bao cấp, bảo vệ việc làm lâu dài không bao cấp. SCSEP cũng cung cấp hỗ trợ liên kết tìm kiếm việc làm cho các nhà tuyển dụng quan tâm tới việc thuê mướn lao động lành nghề, đã qua đào tạo và giàu kinh nghiệm và hỗ trợ phục vụ cộng đồng miễn phí dành cho chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận đã bao bọc học viên của SCSEP.

Tín dụng thuế cơ hội việc làm

Tín dụng thuế cơ hội việc làm (WOTC) là chương trình có vốn từ ngân sách liên bang, giúp giảm bớt nghĩa vụ thuế của người sử dụng lao động thuộc khối tư nhân khi thuê người lao động từ các nhóm mục tiêu đã chọn. Cá nhân trong các nhóm mục tiêu này thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Các nhà tuyển dụng thuê ứng viên đủ điều kiện có thể nhận được khoản bù thuế thông qua chương trình WOTC. Lượng tín dụng được dựa trên phần trăm tiền lương chi trả, số giờ làm việc của người lao động đã được xác nhận. Chương trình này được cung cấp quanh năm.

 

Dịch vụ phiên dịch:

Dịch vụ phiên dịch sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. Khách hàng cũng có thể liên hệ với Văn phòng một cửa theo số (202) 671-0891 để yêu cầu dịch vụ phiên dịch cho chương trình hoặc sự kiện của DOES.

Thông tin liên hệ:

Vui lòng gửi yêu cầu trực tiếp hoặc qua điện thoại, fax hoặc gửi email tới:

4058 Minnesota Avenue, NE

Washington, DC 20019 

Phone:  (202) 724-7000

Fax:  (202) 673-6993

Email:  [email protected]